Brljarije II

Konjička ćuprija (tempera, rad od prije 7-8 godina)

Komentariši